05/06/2017

Men visst är det sommar

Så det slog mig i vimlet, i flygplanet, på bussen og hotellet…att visst är det sommar runt hörnet, eller på hörnet, rent av är vi där.